tisdag 19 mars 2019

Eleven bestämmer innehållet i Alexanderlektionen


Såg det här på Frölunda torg idag och tänkte att det här var annorlunda...Att de som besöker detta köpcentrum ska få bestämma vad som ska bli i en butik. Det blir spännande att se vad det blir.

Sedan tänkte jag att det är lite så när man kommer på en Alexanderlektion. Inte att man har kunnat önska vilken musik som ska spelas, vilka  färger det ska vara på väggarna eller mina kläder.

De första lektionerna arbetar man med att lära sig vad jag kallar "Alexandertänket" och att använda det i enkla rörelser. Vi går igenom aktiviteter som de flesta gör varje dag.
Men när eleven är mer bekant med att stanna upp och även på egen hand, utanför lektionerna använder sig av det som vi gått igenom under lektionerna då kan de egna önskemålen utforma lektionerna.

En Alexanderlektion kan således bestå av att sopa golvet, meditera, lyfta tunga saker, göra yoga, cykla eller springa. Vid andra tillfällen kanske det är att sjunga, spela ett instrument, diska eller skala potatis som är temat.

Så man kan säga att under Alexanderlektionen så kan eleven önska och bestämma vad det ska handla om men att Alexandertekniken är detn röda tråden.
Det är jättebra att det är så för det betyder att tekniken är väldigt användbar och effektiv för att göra ens liv lättare, friare och roligare.

onsdag 6 mars 2019

Behovet av Alexanderteknik är stort

Med jämna mellanrum, när jag ger föreläsningar, privatlektioner och kurser så inser jag, att behovet av Alexanderteknik nästan är större idag, än när jag började undervisa för 30 år sedan.

Jag hade kunnat förvänta mig att det skulle vara tvärtom.

Trots att utbudet är så stort och att så många fler människor idag regelbundet ägnar sig åt träning både av kropp och tanke, t ex gymträning, mental träning, funktionell träning, yoga, meditation, medveten andning och mindfulness m.m så har de flesta väldigt lite kännedom om sig själva, sin egen kropp och hur den fungerar som en helhet. Det finns inte heller så djup medvetenhet om hur kroppen reagerar och manifesterar det vi tänker och känner.

Det är inte det att den träning, fysiskt och mentalt, som görs inte har någon effekt. Många av de som jag träffar är vältränade, starka och har många avancerade kunskaper inom olika tekniker och discipliner. De flesta har inga problem med att göra träning och får de till regelbundenhet så svarar både kropp och tanke snabbt.
Okunskapen och omedvetenheten finns istället i hur man gör sin träning eller helt enkelt hur man använder sig själv i sitt liv. Hemma, i skidpisten, på jobbet, under meditationen, i yogasalen, i trädgården eller på kontoret.

Det är därför väldigt roligt, effektivt och tacksamt att lära ut Alexanderteknik.
När någon får insikten och förståelsen att det går att påverka resultatet av det man gör genom HUR man använder sig själv så blir det mesta väldigt spännande.

Då blixtrar det till och ögon lyser upp som det gör vid aha-upplevelser!

Det kan uppstå en förundran över att man plötsligt både kan känna sig och se längre ut eller att man andas och rör sig friare och lättare, trots att man inte har gjort något särskilt för att det ska bli så.

Inga tyngder har lyfts, inga särskilda positioner har hållits och inga djupa andetag har tagits.

Alexanderteknik är att öppna dörren till en annan slags medvetenhet.

Att boka en serie Alexanderlektioner är att ge sig en grundläggande utbildning i hur man själv reagerar och fungerar. Det man lär sig är något som man har nytta av i alla lägen!