tisdag 19 mars 2019

Eleven bestämmer innehållet i Alexanderlektionen


Såg det här på Frölunda torg idag och tänkte att det här var annorlunda...Att de som besöker detta köpcentrum ska få bestämma vad som ska bli i en butik. Det blir spännande att se vad det blir.

Sedan tänkte jag att det är lite så när man kommer på en Alexanderlektion. Inte att man har kunnat önska vilken musik som ska spelas, vilka  färger det ska vara på väggarna eller mina kläder.

De första lektionerna arbetar man med att lära sig vad jag kallar "Alexandertänket" och att använda det i enkla rörelser. Vi går igenom aktiviteter som de flesta gör varje dag.
Men när eleven är mer bekant med att stanna upp och även på egen hand, utanför lektionerna använder sig av det som vi gått igenom under lektionerna då kan de egna önskemålen utforma lektionerna.

En Alexanderlektion kan således bestå av att sopa golvet, meditera, lyfta tunga saker, göra yoga, cykla eller springa. Vid andra tillfällen kanske det är att sjunga, spela ett instrument, diska eller skala potatis som är temat.

Så man kan säga att under Alexanderlektionen så kan eleven önska och bestämma vad det ska handla om men att Alexandertekniken är detn röda tråden.
Det är jättebra att det är så för det betyder att tekniken är väldigt användbar och effektiv för att göra ens liv lättare, friare och roligare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar