onsdag 22 juni 2011

Passion and belief! To use what I am given!

På Facebook delas en oerhörd mängd uppgifter om hur man mår och vad man gör! Mycken klokskap, coaching, vackra fotografier, roliga filmer och motiverande budskap. Det är en stor värld där vi på ett ögonblick kan uppleva kontakt med många människor runt om på jorden, sådana vi känner och sådana vi lär känna på facebook men kanske aldrig kommer att träffa.
Jag har fått vänner på facebook, nya vänner långt bort som jag kanske aldrig kommer att träffa - men vänner som jag i ögonblicket möter i samförstånd, glädje och utbyte.

Jag har fått kontakt med gamla vänner, skolkamrater och släktingar. Vänners barn och bekantas nätverk. Elever och elevers vänner. Facebooksvänners facebooksvänner.

Mina barn kommunicerar med mina vänner utomlands...på engelska...Mina barn frågar mig om maten är klar (från datorn i sitt rum)och jag svarar...genom chatten på facebook. Inte ofta, men ibland. Sedan skrattar vi gott tillsammans åt det lustiga i att vi kan göra så.

Det tar tid och det får ta tid - just nu är det på det sättet som jag håller kontakt med många omkring mig. Förmodligen skulle denna kontakt inte hållas alls annars. De som jag brukar träffa, träffar jag fortfarande lika mycket, så vi har faktiskt mer kontakt pga facebook.

Det är ett bra sätt att sprida kunskap och medvetenhet om Alexanderteknik till elever och andra som är intresserade. Jag har kontakt med kollegor över hela världen och det är ett viktigt sätt för att kunna vara en del av vårt globala nätverk. Det går lätt och fort vilket jag uppskattar mycket!

Att kunna få ta del av den otroliga passion, kreativitet, kärlek, kunskap som människor delar med sig av. Öppet och generöst! Jag skrattar, jag gråter, jag hänrycks och jag lär mig.

Följande länk tycker jag är underbar och jag fastnade för parkourkillens ord och uttryck:

Passion and belief! To use what I am given!


http://www.youtube.com/watch?v=vrulLtPTcjw&feature=share


Att ha passion och tro på det jag gör, och att jag kan förmedla det till andra.

Att använda det jag har fått och det jag får kan jag också dela med mig av. I den takt det kommer.

To use what I am given!

Jag tror att vi alla behöver träna oss på det...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar