fredag 20 september 2013

Ord, tankar och händers språk


Jag gillar ord!

Jag har gillat ord sedan jag som liten hörde min pappa berätta sagor som han själv hittade på i stunden och där jag själv fick vara delaktig med att hitta på vad han skulle hitta på.

När jag hade lärt mig att läsa blev ord en ännu större kärlek i mitt liv. Jag kan från djupet av mitt hjärta säga att jag älskar att läsa - det är en passion, ett begär och ett behov.

Jag uppskattar verkligen när någon kan uttrycka sig så att det skapar ringar på vattnet hos mig. Ord som tränger in genom stängda dörrar och öppnar upp till helt nya rum. Det är ju det som sker genom litteratur. Att nya världar öppnas för mig.

Jag gillar beröring!

Jag har alltid gillat beröring sedan jag började be om att bli kliad på ryggen av mamma och pappa innan jag skulle somna.

När vi skaffade hund och senare katter kunde jag njuta av att beröra dem eller att känna beröringen från dem när de la sig i knät, stångade eller tryckte sig mot mig. Kossor, hästar, kalvar, hönor, grisar och även ett rådjur blev under hela min barndom en källa till glädje och tröst - genom beröringen och den ickeverbala kommunikationen mellan oss.

När jag förstod att det fanns något som hette massage och att man kunde lära sig det gick jag förstås  kurs för att lära mig grepp och sätt att massera på.

För genom beröringen öppnades inre världar upp och min kropp släppte taget där den höll hårt och höll fast. Jag anade möjligheter hos mig själv som jag inte var medveten om.

Så småningom kom jag i kontakt med Alexandereknik!

Det är också det mitt arbete som Alexanderlärare handlar om. Att undervisa eleven så att medvetenhet växer fram, att en ny värld av möjligheter blir tillgänglig för den jag arbetar med.

Att lära ut hur man tänker på ett nytt sätt än det vanemässiga så att individen själv i sitt eget närvarande center kan hejda reaktioner som kan vara 1) en vanemässig sammandragning av t ex nackmusklerna ( vilket kanske ger spänningsvärk), eller  2) en negativ tankekedja (t ex ett ältande som kanske inte leder någonstans) eller 3) en känsla av olust (som kanske leder till ångest).
Om man förstår hur muskelspänningar, tankar och känslor hänger ihop är det lättare att medvetet välja en respons på ett stimuli som är mer utvecklande och mer helande än vad en vanemässig reaktion ofta är. Valmöjlighet är en viktig aspekt av Alexandertekniken.

Men alla dessa ord här ovan, trots att de är många, säger egentligen inte så mycket. De i sig gör inte att någon mår bättre, fungerar bättre eller presterar bättre.

Man kan säga att mina "händer talar" ett icke-verbalt språk och min mun ett verbalt.
Mina händer kommunicerar med eleven, med elevens kropp, samtidigt som jag verbalt kommunicerar det som jag "hämtar in" eller föreslår genom mina händer.

Jag är lycklig över att arbeta med de saker som berör mig mest.

Världar öppnas inåt och världar öppnas utåt.
Livet är föränderligt

Denna vecka, på samma dag, gick två människor som jag inte känner men har känt till, bort, de gick vidare.

De berör mig
Elisabeth Walker blev nästan 100 år, en kollega till mig, som lever vidare, för mig, genom alla mina kollegor som utbildats av henne och som jag kommer att träffa och arbeta med
Kristian Gidlund blev nästan 30 år, djurälskare och ordälskare, som lever vidare, för mig, genom hans blogg och hans böcker
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar