lördag 9 december 2017

Julkalender Lucka 7: Kroppskännedom, dans, Tai Chi, yoga, Qigong och Alexanderteknik

Idag kan ingen undgå att lägga märke till att yoga är populärt...

Jag gick på högstadiet när jag hittade en bok om yoga och blev mycket intresserad och fascinerad. Men den yogan presenterades på ett helt annat sätt än vad den gör idag. Det var många svartvita fotografier på indiska män i höftskynken som stod på ett ben (någon hade stått så i flera år och kunde inte längre sätta ner sitt upplyfta ben.
Andra bilder visade yogapositioner som verkade omöjliga att både ta sig i och ur. Det berättades om övningar som kultiverade anden, där man delade sin tunga i två delar och sedan kunde vända tungan bakåt och täppa till näsans andningsvägar...Eller om de som genom yogan kunde få sitt hjärta att stanna. Jag blev som sagt mycket intresserad men det fanns ingen sådan yoga i Vänersborg.
Det hade kunnat bli så att yoga hade blivit en passion för mig då jag tycker att det är spännande med hur kroppskontroll och akrobatik kan utvecklas.

Istället kom jag genom en mycket kort termin av karate in på Tai Chi och genom det kroppskännedom. På 70-talet brukade en man vid namn Jaques Dropsy komma till Rättvik och hålla kurser.  Han kom från Frankrike, var psykoanalytiker och mimare om jag minns rätt. Några av hans inspirationskällor var Alexanderteknik och Tai Chi och hur man genom dessa metoder kunde utveckla sin kroppskännedom. Han skrev flera böcker bl a Den harmoniska kroppen. På den tiden var sjukgymnaster mycket intresserade av dessa metoder, hans kurser och de övningar som han själv utvecklade inspirerade av Tai Chi och Alexanderteknik. En sjukgymnast från Göteborg som arbetade på Lillhagen, Gudrun Roxendahl, tror jag att hon hittade. Hon använde sig av det hon lärde sig från Dropsy för att jobba med patienter som hade psykiska problem. Hon kom att kalla detta Basal kroppskännedom, vilket idag är en populär extrautdelning som många skukgymnadter/fysioterapeuter fortutbildar sig inom. Inte bara gör att arbeta med den som har psykiatrisk diagnos utan även för den som har stressrelaterade problem och utmattningssyndrom.

Strax innan jag kom i kontakt med Alexanderteknik gick jag en kurs med en av Roxendahls medarbetare, Röst och rörelse kallades den. Det var en mycket intressant kurs som jag tyckte mycket om.
När jag sedan gick kurs i Alexanderteknik förstod jag att det fanns ett ännu större område och djup i kroppskännedom. Jaques Dropsy snuddade på ytan av detta med sina kurser och sina böcker.
Därför utbildade jag mg till Alexanderlärare.
Kroppskännedom är något som  utvecklas när man dansar, gör Qigong och Tai Chi och gör yoga. Därför älskar jag dessa metoder.
Alexanderteknik ger dock så mycket mer och därför kaj jag rekommendera alla som ägnar sig åt att lära sig och att utöva ovan nämnda discipliner att också ta Alexanderlektioner. Det kommer att ta er till oanade höjder och dimensioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar